Περιοδικό «…της Φυλακής».

Επανέκδοση και των 5 τευχών από το Ταμείο Αλληλεγγύης , το 2023

Η επανέκδοση του περιοδικού «…της Φυλακής» είναι μια ξεχωριστή στιγμή για την ιστορία της εκδοτικής δραστηριότητας του Ταμείου. Το περιοδικό αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι που το έφτιαξαν, αντιπροσωπεύουν μια ολόκληρη εποχή και μια πολιτική κουλτούρα με τις οποίες το Ταμείο συνδέεται άρρηκτα. 13 χρόνια από την δημιουργία του Ταμείου, ξέρουμε πως η στιγμή της δημιουργίας αυτής δεν συμβαίνει εν κενώ, αλλά είναι η συνέχεια μιας πολιτικής παράδοσης, το πιάσιμο ενός νήματος που συνδέει το κίνημα αλληλεγγύης στις φυλακισμένες από το κράτος αλλά και, ειδικότερα, στους πολιτικούς κρατούμενους και τους αγώνες τους. Το νήμα αυτό, σε ότι αφορά τον ελλαδικό χώρο μεταπολιτευτικά, ξεκινάει από τους ανθρώπους , που μεταξύ άλλων, έφτιαξαν και αυτό το περιοδικό, στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Scroll to Top