Ο Αγώνας από μέσα

Συχνά λέγεται ότι η μνήμη για τα κινήματα είναι ό,τι και η πυξίδα για τους ναυτικούς: ένας απαραίτητος και πολύτιμος οδηγός που συνδέει τα απαραίτητα νήματα του χθεςτ με το σήμερα χαράζοντας τους νέους «άτλαντες» του αύριο. Για αυτό και η  εμβριθής μελέτη της ιστορίας, και ειδικότερα της ιστορίας των απελευθερωτικών κινημάτων, βοηθά στη διατήρηση συλλογικών αναμνήσεων που με τη σειρά τους οφελούν την ριζοσπαστική σκέψη και κριτική. 

Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκεται και το βιβλιαράκι που κρατάτε στα χέρια σας. Σε μόλις 115 σελίδες, ο συγγραφέας του, Dan Berger, εκθέτει μια μελέτη πάνω στα κινήματα των προηγούμενων πέντε δεκαετιών στις ΗΠΑ επικεντρώνοντας στους πολιτικούς κρατούμενους/ες αυτής της περιόδου και θέτοντας ενδιαφέροντα ερωτήματα πάνω στην ίδια την έννοια του πολιτικού κρατούμενου, παρακολουθώντας ταυτόχρονα και τις διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο μιας εποχής που άλλαξε τον κόσμο. 

Το Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων αγωνιστ(ρι)ών προχωρά στην συνέκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου από κοινού με τις εκδόσεις Δαίμων του Τυπογραφείου που επωμίστηκαν το βάρος της μετάφρασης/επιμέλειας και με τις οποίες μας συνδέει μακροχρόνια συνεργασία και αμοιβαία εκτίμηση. Κρίνουμε πως το περιεχόμενο του βιβλίου, πλούσιο σε ιστορίες και βιώματα ανθρώπων που έδωσαν τις μάχες τους μέσα στην καρδιά του κτήνους της δυτικής αυτοκρατορίας, θα εμπλουτίσουν την εγχώρια κινηματική βιβλιογραφία για τους αγώνες τους παρελθόντος και θα ενισχύσουν τους αρμούς της συλλογικής και επαναστατικής μας μνήμης. 

Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων αγωνιστ(ρι)ών

Ο Αγώνας από μέσα
Scroll to Top