Καταστροφή του κεφαλαίου και γενικευμένη αυτοδιαχείριση

Alfredo M.Bonanno

Εκδόθηκε το 2011 για την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών και αγωνιστριών.

“…Η θεωρητική έννοια της ολικής καταστροφής του κεφαλαίου σε συνάρτηση με την θεωρητική έννοια της γενικευμένης αυτοδιαχείρισης, αποτελούν ένα αδιάσπαστο δίπολο, μια αμφίδρομη σχέση που για να καταστεί πρακτικά λειτουργική και υλοποιήσιμη δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί σαν τέτοια, θα έχανε σε αντίθετη περίπτωση κάθε πρακτική αξία, δηλαδή θα στερούνταν απολύτως επαναστατικού κοινωνικού νοήματος…”

Scroll to Top