Ιστορίες Φυγοδικίας

Επανεκδόθηκε το 2021 απότο Ταμείο Αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών και αγωνιστριών. ( α΄ έκδοση, από εκδόσεις Διάδοση)

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ιστορίες ή καλύτερα στάσεις ζωής που απορρέουν από μια επιλογή καθαρά πολιτικής φύσης. Οι ιστορίες αυτές λαμβάνουν χώρα τη δεκαετία του 90΄στην Ιταλία, εκεί όπου το φαινόμενο της φυγοδικίας/πορείας προς την ελευθερία έχει βαθιές ρίζες από τα μολυβένια χρόνια του 70΄.

Κρατώντας το πνεύμα της παλιάς ιταλικής έκδοσης, που σύμφωνα με τους συγγραφείς της αποσκοπούσε στην προσφορά ενός “οδηγού” προς μελλοντικούς ναυτιλομένους και ενός φακού προς όλους όσους “ακολουθούν την επιθυμία τους για μια πραγματικά ελεύθερη ζωή”, διατηρούμε στην παρούσα έκδοση όλες τις παλιές ιστορίες, εμπλουτίζοντάς τις με τις αντίστοιχες δικές μας εγχώριας εμπειρίας, που αν και υπήρξαν πιο σωρευτικές τα τελευταία 17 χρόνια, οφείλουμε να πούμε ότι εκτείνονται μέσα στο χρόνο και στις προηγούμενες δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Scroll to Top